Studio Royale

Links


MELDPUNT Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande bedrijven (KVO-B)

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een werkwijze die het mogelijk maakt gezamenlijk goede veiligheidsmaatregelen te treffen. Uitgangspunt is duurzame krachtige gecertificeerde samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer. Het is dus wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Een goed samenwerkingsverband is de basis voor succes. 
Doel: een veilig en net bedrijventerrein.
 
Wij hebben dus ook UW medewerking nodig om dit te laten slagen. 
 
Namens het gehele bestuur van de Gebruikersvereniging Bedrijvenpark Gravendam dank ik u hartelijk voor deze medewerking en meldingen.
 
Edwin Groot
voorzitter
 
Meldt hier direct uw constateringen m.b.t. veiligheid en openbare orde zoals bijvoorbeeld kapotte lantaarnpalen, verdachte situaties, onderhoud van stoep en wegen, inbraken, onveilige verkeerspunten, enz….. 
Geef ook uw tips door zodat wij als bestuur hier op kunnen inspelen (info@gravendam.nl)

Een melding kunt u doen voor bijvoorbeeld:
 • straten, stoepen, wegen en meubilair
 • groenvoorziening
 • vuil en containers
 • putten en huisaansluiting riool 
  • » Direct melden via Dunea, tel. 079-347 1515
 • borden (verkeers-, omleidings- straatnaamborden etc.)
 • speelplaatsen (spelen en parkmeubilair)
 • dieren
 • water
 • bruggen, muren, hekken en kunstobjecten
 • graffiti
 • reclame(uitingen)
 • gladheid
 • Straatverlichting en verkeerslichten
  • » Direct melden via Ziut, tel. 0800-3960800 (gratis)

Het centrale punt voor het behoud van een net en veilig Gravendam.

Meldpunt noordwijkerhout

Brandweer, hier kunt u o.a. informatie vinden over het nieuwe gebruiksbesluit. Maar natuurlijk ook allerlei andere zaken m.b.t. brandveiligheid
Aangifte politie