Studio Royale
Homepage/BIZ op Gravendam

BIZ op Gravendam 


In 2016 is er op Gravendam het initiatief genomen om een BIZ op te zetten op bedrijventerrein Gravendam. 
Via deze structuur heeft men een gebied dekkend camerasysteem kunnen realiseren met als de veiligheid en het gevoeld van veiligheid op het bedrijventerrein te vergroten.

Inmiddels zijn we 5 jaar verder en is het tijd voor de eerste verlenging van de BIZ.
Via de BIZ voor de periode 2022 - 2026 worden een aantal activiteiten ter bevordering van het vestigingsklimaat uitgevoerd te weten:
  • Cameratoezicht terrein handhaven en uitbreiden
  • Keurmerk Veilig Ondernemen
  • Onderhoud en beheer AED apparaat
  • Parkmanagement

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van de BIZ: www.bizgravendam.nl