Studio Royale
Homepage/Update BIZ

Update BIZ

1 april 2016
Naar aanleiding van de succesvolle informatieavond van 15 maart jl. worden momenteel de definitieve stukken voor de gemeenteraad voorbereid. Hiervoor zijn we nog veelvuldig met de gemeente in gesprek. Op 28 april a.s. verwachten we de behandeling in de raad en daarna kunnen we gaan stemmen. Op dit moment doen we er dus alles aan om de Actieve Camera beveiliging op Gravendam voor elkaar te krijgen.

Wij adviseren u dan ook om te wachten met het verlengen van uw alarmcentrale abonnement tot NA de BIZ-stemming. Indien u in dit jaar een nieuwe overeenkomst aangaat, kan het namelijk zo zijn dat u volgend jaar niet maximaal van de voordelen van de BIZ en camerabeveiliging gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u als de BIZ doorgaat een goedkoper abonnement afsluiten bij onze alarmcentrale.

Wij houden u op de hoogte en zullen u zodra meer bekend is informeren en adviseren.