Studio Royale
Homepage/Nieuws/Persbericht Overhandiging Rapport Ondernemersfonds

Persbericht Overhandiging Rapport Ondernemersfonds

29 november 2018
Persbericht
Noordwijk – Noordwijkerhout 28 november 2018
 
Verkiezingswinnaar Sjaak van den Berg ontvangt rapport Ondernemersfonds Noordwijk

Afgelopen woensdag overhandigde de Regiegroep Ondernemersfonds Noordwijk-Noordwijkerhout een rapport over de haalbaarheid van een gezamenlijk ondernemersfonds voor de nieuwe gemeente Noordwijk aan Sjaak van den Berg van de politieke partij NZ Lokaal, de winnaar van de gemeenteraadverkiezingen. Het rapport werd namens de Regiegroep aangereikt door Alice Saat en Nico Over de Vest.
 
De gemeente Noordwijk heeft sinds 2017 een ondernemersfonds, waaruit gezamenlijke projecten en initiatieven kunnen worden bekostigd. Met de fusie op komst werd een Regiegroep op verzoek van beide gemeenteraden in het leven geroepen om te onderzoeken of er draagvlak is voor een gezamenlijk ondernemersfonds voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Afgelopen maanden heeft dit grondige onderzoek, in samenwerking met een onafhankelijk en extern bureau, plaatsgevonden.
 
Winst voor dorp
Alice Saat: “In Noordwijk kunnen wij al concluderen dat het fonds , hoe jong het ook is, een aanwinst is voor het dorp. Het is een krachtig fundament voor veel nieuwe initiatieven. Meer dan 70 projecten zijn er inmiddels gerealiseerd. Zoals het upgraden van de winkelgebieden, verduurzamingsprojecten, diverse evenementen, de aanvraag voor een zogenaamde Badstatus voor Noordwijk en zoveel meer. De gelden worden uiteraard beheerd door de ondernemers zelf, via de belangenverenigingen. Grote voordelen zijn onder andere dat de pot veel groter is omdat er geen freeriders meer zijn, want iedereen betaalt mee. Naast de te besteden gelden is de organisatiegraad een belangrijk voordeel van het ondernemersfonds. We zitten als krachtige gesprekpartner aan tafel bij belangrijke gemeentelijke en regionale projecten en initiatieven.”
 
Rekening houden met ondernemersklimaat Noordwijkerhout
Nico Over de Vest: “Als bewoner ken ik het ondernemersklimaat in Noordwijkerhout aardig goed. Een opgelegd fonds stuit ondernemers hier in eerste instantie misschien wat tegen de borst. Zo was dat anderhalf jaar geleden in Noordwijk ook. Zodra ze er meer over weten, zien ondernemers ook direct de voordelen. Zo’n fonds is natuurlijk ook niet voor niets landelijk een groot succes. Dit rapport geeft een positieve aanbeveling voor een gezamenlijk ondernemersfonds voor een proefperiode van drie jaar. Uiteraard wordt rekening gehouden met de bijzondere positie van het Noordwijkerhoutse bedrijventerrein Gravendam waar al een BIZ actief is. Dubbelbetaling wordt natuurlijk voorkomen. Ook bestaat er veel onwetendheid rondom de term OZB bijdrage. Je betaalt als ondernemer naar rato. In Noordwijk betalen 90% van de ondernemers gemiddeld € 113,- per jaar. Het zal niet zo zijn dat ondernemers met veel agrarische grond ineens onwaarschijnlijke bedragen moeten gaan betalen, dit omdat de heffing alleen geldt voor de opstallen en niet voor de grond. Bovendien bepalen de ondernemers per branche/gebied zelf wat er met het geld gebeurt.”

Krachtig fonds
“Eén krachtig ondernemersfonds voor één gemeente gaat voordelen bieden voor een gezamenlijke aanpak van projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale economie. Inmiddels hebben verschillende betrokken Noordwijkerhoutse ondernemers zich gemeld om met het fonds aan de slag te gaan. Daar zijn we blij mee. Komende periode zal de Regiegroep meer informatie verstrekken over een gezamenlijk ondernemersfonds. Het rapport kan uiteraard opgevraagd worden via onze website www.ondernemersfondsnoordwijk.nl”, aldus Saat.
 
Taak voor nieuwe gemeenteraad
Sjaak van den Berg: “Dank voor het uitgebreide rapport, ik had hem nog niet. Zodra de nieuwe gemeenteraad in januari is geïnstalleerd zal het ondernemersfonds een van de onderwerpen zijn waar we ons over gaan buigen. Ik zal zorgen dat het rapport verspreid wordt onder mijn partijgenoten!“
 
===========================================================================
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alice Saat telefoon 06 – 535 00 917 email info@alicesaatadviezen.nl of Nico Over de Vest, telefoon 06-512 64 976 email nico@marni-kennis.nl.