Studio Royale
Homepage/Nieuwjaarsborrel en informatieavond

Nieuwjaarsborrel en informatieavond

1 januari 2009
Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar weer een Nieuwjaarsborrel gegeven en wel op 12 januari aanstaande. Deze keer in de grote hal van het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Een goede gelegenheid om elkaar aan het begin van 2009 te ontmoeten.

Naast onze Nieuwjaarsborrel wordt er ook een informatieavond van de gemeente georganiseerd. Op deze avond toont de gemeente u een uitgebreid plan om de groenvoorziening op het bedrijventerrein te optimaliseren. De gemeente heeft een opdracht gegeven aan een landschapsarchitect die het hele bedrijventerrein in kaart heeft gebracht en op deze avond laat zien op welke manier en waar er extra groen kan worden aangebracht. Ook op privéterreinen is aanplant van groen gewenst en ook daar zijn verschillende ideeën over. De avond wordt georganiseerd in het kader van het groenplan door Openbare Werken in samenwerking met Bjorn Bouwens en om uw mening te vragen. De plannen zijn in een vergevorderd stadium zodat de aanplant nog dit voorjaar kan geschieden.

Tevens krijgen we voorlichting betreffende de nieuwe regelgeving Brandpreventie. Dit laatste onderwerp wordt op verzoek van de werkgroep het Keurmerk Veilig Ondernemen tegelijk behandeld met het Groenplan voor alle ondernemers van bedrijvenpark ´s Gravendam.  

Naast een gezellige avond beloofd het ook een interessante avond te worden.
De gemeente zal “alle” bedrijven op het terrein zelf ook aan schrijven.
Graag tot ziens op maandag 12 januari. U bent vanaf 20.00 van harte welkom.