Studio Royale
Homepage/Ledenvergadering 21 april 20.00

Ledenvergadering 21 april 20.00

21 april 2010
Van harte nodigen wij u uit om op deze avond aanwezig te zijn. We dragen drie nieuwe bestuursleden voor die extra activiteiten binnen de vereniging gaan organiseren, verder komt er extra informatie over het groot onderhoud van de 's Gravendamseweg, informatie over het KVO en verdere informatie over het jaarprogramma.
 
Dat jaarprogramma treft u in de bijlage ook aan en u kunt de verschillende data alvast noteren in uw agenda.
 
De eerst volgende activiteit staat gepland op 20 mei aanstaande. Een voorlichtingsavond in het kader van het KVO, die gehouden zal in de Kookerij. Meer informatie daarover volgt zsm.