Studio Royale
Homepage/KVO certificaat voor Bedrijvenpark Gravendam

KVO certificaat voor Bedrijvenpark Gravendam

4 december 2007
Afgelopen 4 december was het zover, en kreeg burgemeester Goedhart van de gemeente Noordwijkerhout uit handen van dhr. Onno Keuker, van MKB Nederland, het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen overhandigt.

In de toespraken van zowel burgemeester Goedhart als van Onno Keuker werd de Gebruikersvereniging Bedrijvenpark Gravendam geprezen om de inzet en de zeer actieve rol die zij gespeeld heeft bij het tot stand komen van dit Keurmerk.

Nadat 23 maart jl. de intentieverklaring werd ondertekend ging de opgerichte werkgroep met deelnemers uit alle geledingen voortvarend aan de slag om te komen tot het certificaat KVO.

Medio juni werd er een schouw gehouden op het bedrijventerrein waar heel veel ondernemers, maar ook de politie, gemeente en brandweer aanwezig waren. Vele opmerkingen werden genotuleerd en meningen gehoord. Ook is er een enquête gehouden onder de ondernemers van Gravendam en samen met de punten uit de schouw is een uitgebreide analyse gemaakt.

In de werkgroep zijn deze punten uitvoerig besproken en zijn er verschillende maatregelen samengesteld die ervoor moeten zorgen dat het ondernemen op bedrijvenpark Gravendam nog veiliger wordt. De werkgroep kan dat echter niet alleen en zal daar waar nodig de hulp en medewerking inroepen van de ondernemers zelf. Bijvoorbeeld het schoonhouden van het eigen terrein geeft een opgeruimd beeld voor iedereen.

Het keurmerk heeft een geldigheid van 2 jaar en daarna wordt er gekeken of de genomen maatregelen kunnen leiden tot hercertificering. Het is in het belang van iedereen dat deze hercertificering natuurlijk ook een succes wordt.

Enkele maatregelen uit het plan van aanpak:

Communicatie naar de leden van gebruikersvereniging Gravendam
Aangifte via website
Surveillance politie
Brandweeroefeningen
Meldpunt zwerfvuil
Verkeersveiligheid fietspaden en kruisingen

Vanaf januari 2008 zal gestart worden met de uitvoer van de maatregelen en de voorlichting naar ondernemers. Ook zal er een uitgebreide voorlichtingsavond plaatsvinden medio 2008.