Studio Royale
Homepage/KVO-B

KVO-B

23 maart 2007
Op vrijdag 23 maart heeft de Gebruikersvereniging Bedrijvenpark Gravendam samen met de Coöperatieve Vereniging Management Bedrijvenpark Gravendam, Gemeente Noordwijkerhout, Politie Holland midden, Brandweer Noordwijkerhout en MKB Nederland de intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande bedrijven getekend.

Wat is Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande bedrijven 
(KVO-B)

Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit. Op bedrijventerreinen gaat het voornamelijk om diefstal, brandstichting en vernieling. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor de handen ineen te slaan.

Denk aan gedeelde zorg voor openbare verlichting, cameratoezicht, surveillance en brandveiligheid. Gezamenlijke beveiliging leidt tot een daling van de criminaliteit en een verhoging van het veiligheidsgevoel. Het rendement wordt nog hoger wanneer ook politie, gemeente en brandweer hun steentje bijdragen. Deze samenwerking vormt de basis van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B).

Keurmerk Veilig Ondernemen
Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een werkwijze die het mogelijk maakt gezamenlijk goede veiligheidsmaatregelen te treffen. Uitgangspunt is duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken organisaties. Doel: een veilig bedrijventerrein.

Voordelen van KVO-B
• Beproefde werkwijze; 
• Maatwerk voor iedere locatie; 
• Betere veiligheidsbeleving; 
• Verlaging servicekosten collectieve inkoop; 
• Dervingverlaging; 
• Reductie verzekeringspremie;
• Veiliger omgeving om te werken;
• Minder schade

Samenwerkingsverband 
Het Keurmerk Veilig Ondernemen gaat uit van een krachtig samenwerkingsverband. Dit betekent dat de partijen gemeenschappelijk resultaat gerichte doelstellingen formuleren waarop ze elkaar gaan afrekenen. Iedere partij voor zich formuleert haar inspanningsverplichting. Het is dus wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Een goed samenwerkingsverband is de basis voor succes.

Verwacht wordt de certificering eind juni 2007 te hebben verkregen.