Studio Royale
Homepage/Gravendam gaat voor actieve camerabeveiliging!

Gravendam gaat voor actieve camerabeveiliging!

4 mei 2016
STEM VÓÓR DE BIZ!
 
De informatieavond over de plannen voor een BIZ of BI-Zone (BedrijvenInvesteringsZone) op dinsdag 15 maart jl. was een groot succes: na de presentaties en uitleg bleek een overgrote meerderheid van de aanwezige ondernemers voorstander van de plannen! De boodschap was duidelijk:
 
Als we op Gravendam actieve camerabeveiliging willen uitvoeren, dan moeten we instemmen met de BIZ.
 
Voor de installatie en het onderhoud blijven we dicht bij huis: dit wordt gedaan door een consortium van drie OVG-leden: Aartman van Giesen, BRI Groep en Janssen Elektrotechniek.

Inmiddels zijn de stukken op 28 april jl. in de gemeenteraad behandeld en goedgekeurd. Dat betekent dat u deze week een stemformulier ontvangt van de gemeente Noordwijkerhout. Onderdeel van de stukken is de staffel voor het vaststellen van de bijdrage per WOZ-object.
 
Staffel WOZ-Waarde van Tot en met Bijdrage
1 0 100.000 100,00
2 100.001 200.000 125,00
3 200.001 300.000 150,00
4 300.001 400.000 200,00
5 400.001 500.000 250,00
6 500.001 800.000 300,00
7 800.001 1.000.000 350,00
8 1.000.001 1.500.000 450,00
9 1.500.001 2.000.000 550,00
10 > 2.000.001   600,00

Er is voor gekozen de BIZ alleen voor actieve camerabeveiliging in te richten, waardoor de opzet eenvoudig en duidelijk is en de bijdrage per WOZ-object laag kan blijven.
 
Na de sluitingstermijn voor inzending (4 weken) zal een notaris bekijken of voldaan is aan de vastgestelde eisen (>50% gestemd waarvan minimaal 2/3 positief; WOZ-waarde voorstemmers groter dan WOZ-waarde tegenstemmers). Zodra de uitslag hiervan bekend is, zullen wij u hierover berichten.
 
Zoals gemeld tijdens de infoavond komt de actieve camerabeveiliging het beste tot zijn recht wanneer zoveel mogelijk bedrijven hun eigen beveiligingssysteem c.q. camera’s op de SecMan alarmcentrale aansluiten. Alle camera’s worden dan uitgelezen door een professionele alarmcentrale die direct in verbinding met de politie staat. Wilt u hier aan meedoen, dan is het van belang om te bekijken of u uw huidige contract per 1 januari 2017 op kunt zeggen. De planning is namelijk dat de camerabeveiliging per die datum actief is.
 
Hierbij zijn voor de OVG-leden ook nog wat voordelen te behalen: een zeer gunstig tarief voor aansluiting bij de Secman alarmcentrale (€ 175 ipv € 225 per jaar). Daarnaast betaalt de OVG voor haar leden de eenmalige aansluitkosten à € 50 én de eerste € 50 uitleeskosten bij meldingen (per lid per jaar).
 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Iwan Hulsebosch, bestuurslid OVG.
Telefoon 06 5370 2993 of email iwan@jpghulsebosch.com

Bent u nog geen lid van de OVG? Indien u voor 1 juni lid wordt, profiteert u ook van de voordelen. (verlengd aanbod!) U krijgt bovendien voor het lopende jaar 50% korting op de contributie. De OVG-folder met inschrijfformulier vindt u onze website 
 
 
Gravendam gaat voor actieve camerabeveiliging!