Studio Royale
Homepage/Gravendam gaat voor actieve camerabeveiliging

Gravendam gaat voor actieve camerabeveiliging

17 maart 2016
De informatieavond op dinsdag 15 maart jl. was een groot succes: na de presentaties en uitleg bleek een overgrote meerderheid van de aanwezige ondernemers voorstander van de plannen!

Tijdens de goed bezochte informatieavond voor alle Gravendam-ondernemers kregen de bezoekers de nodige informatie van Wethouder De Jong van de gemeente Noordwijkerhout, de politie, Ben Aartman namens de installateurs en SecMan beveiliging. Ook werden de opzet en de financiering van een BI-Zone uitgebreid toegelicht. De presentaties kunt u hier terugvinden.

Hoe nu verder? Begin mei ontvangt u van de gemeente Noordwijkerhout een stemformulier. Na de sluitingstermijn voor inzending zal een notaris bekijken of voldaan wordt aan de vastgestelde eisen (>50% gestemd waarvan minimaal 2/3 positief; WOZ-waarde voorstemmers groter dan WOZ-waarde tegenstemmers). Zodra de uitslag hiervan bekend is, zullen wij u hierover berichten.

Zoals aangegeven afgelopen dinsdagavond komt de actieve camerabeveiliging het allerbest tot zijn recht wanneer zoveel mogelijk bedrijven hun eigen beveiligingssysteem c.q. camera’s op de SecMan alarmcentrale aansluiten. Alle camera’s worden dan uitgelezen door een professionele alarmcentrale die direct in verbinding met de politie staat. Wilt u hier aan meedoen, dan is het van belang om te bekijken of u uw huidige contract per 1 januari 2017 op kunt zeggen. De planning is namelijk dat de camerabeveiliging per die datum actief is.

Hierbij zijn voor de OVG-leden ook nog wat voordelen te behalen: een zeer gunstig tarief voor aansluiting bij de Secman alarmcentrale en de OVG betaalt voor haar leden de aansluitkosten én de eerste € 50 uitleeskosten bij meldingen (per lid per jaar).

Bent u nog geen lid? Indien u voor 1 mei lid wordt, profiteert u ook van deze voordelen. U krijgt bovendien voor het lopende jaar 50% korting op de contributie. Download hier de OVG folder met inschrijfformulier!