Studio Royale
Homepage/Actieve Camerabeveiliging en BI-Zone

Actieve Camerabeveiliging en BI-Zone

16 maart 2016
De Ondernemers Vereniging Gravendam (OVG) heeft al een aantal jaar collectieve beveiliging op haar wensenlijst staan. Actieve camerabeveiliging lijkt hiervoor de oplossing. Voor de realisering via het instellen van een BI-Zone is vorig jaar een plan ingediend bij de gemeente Noordwijkerhout. De OVG wil de camerabeveiliging met de nieuwste technieken realiseren. Actieve camerabeveiliging is dé oplossing voor Gravendam, gezien de grote preventieve werking die op andere bedrijventerreinen reeds doeltreffend en bewezen is. Een dergelijk plan heeft echter een duurzame, breed gedragen en stabiele financiering nodig. Aangezien alle op Gravendam gevestigde ondernemers hiervan zullen profiteren, heeft de OVG een plan ingediend voor het instellen van een zogenaamde Bedrijven Investerings Zone (BI-Zone of BIZ).

De OVG wil de camerabeveiliging met de nieuwste technieken realiseren. Actieve camerabeveiliging is dé oplossing voor Gravendam, gezien de grote preventieve werking die op andere bedrijventerreinen reeds doeltreffend en bewezen is. Een dergelijk plan heeft echter een duurzame, breed gedragen en stabiele financiering nodig. Aangezien alle op Gravendam gevestigde ondernemers hiervan zullen profiteren, heeft de OVG een plan ingediend voor het instellen van een zogenaamde Bedrijven Investerings Zone (BI-Zone of BIZ).

Indien een BI-Zone na stemming van kracht wordt, int de gemeente van alle binnen de zone gevestigde bedrijven een bijdrage. Het bestuur van de op te richten BIZ-vereniging is verantwoordelijk voor het besteden hiervan binnen de kaders van het vastgestelde BIZ-plan. In het geval van Gravendam dus puur voor het realiseren en onderhouden van actieve camerabeveiliging. Naast een efficiënte beveiliging van het terrein zijn er meer voordelen voor de ondernemers te behalen. De camera’s worden uitgelezen door een professionele alarmcentrale die direct in verbinding met de politie staat. Ondernemers kunnen in de meeste gevallen hun eigen beveiligingssysteem hier ook op aansluiten.

De Ondernemers Vereniging Gravendam (OG) is sinds 1999 op bedrijvenpark Gravendam actief. Het doel van de vereniging is het behartigen van de gezamenlijke belangen van alle ondernemers waarvan het  bedrijf gevestigd is op het Bedrijvenpark Gravendam. Het bedrijvenpark heeft sinds 2007 het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijven (KVO-B). Dit is een samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer om de veiligheid op Gravendam te verbeteren. Tussen de samenwerkende partijen is een maatregelenmatrix en plan van aanpak opgesteld. In deze maatregelenmatrix is de realisatie van camerabeveiliging als een van de doelstellingen opgenomen.